Trainingen op maat

Duizenden medewerkers van overheidsinstanties en onderwijsinstellingen zijn vanaf 2010 door Stuut TCB getraind, gecoacht en begeleid in het versterken van hun gespreksvaardigheden.

 

Alle trainers en coaches waarmee Stuut TCB samenwerkt komen uit de praktijk en dit maakt dat ze zelf de praktijk van de deelnemers van binnenuit kennen. Ons team werkt vol passie en energie aan het versterken van houding en gedrag bij ambtenaren en medewerkers in het onderwijs en zorginstellingen. Ze houden het praktisch en zorgen ervoor dat er een veilige leeromgeving is voor de deelnemers. Ze stimuleren de deelnemers vooral verbinding te leggen tussen organisaties onderling, tussen overheid en burger en tussen onderwijs, zorg en ouders.