De persoon achter Stuut training, coaching & bemiddeling is André Stuut.

Ik geef trainingen en bied coaching en bemiddeling aan overheidsinstanties en onderwijsinstellingen en in het bijzonder natuurlijk hun werknemers: van directie en leidinggevenden tot werkvloer.

Medewerkers die ik train en coach hebben moeite met communicatie: communicatie met (ontevreden) burgers / ouders, maar ook binnen de eigen organisatie.

Door slechte communicatie ontstaan veel problemen met burgers / ouders:

 • Burgers / ouders voelen zich niet gehoord of begrepen
 • Burgers / ouders zoeken het hogerop door slechte ervaringen wanneer zij bijvoorbeeld een klacht hebben
 • Burgers / ouders gaan emotioneel reageren omdat niemand naar hen luistert

Intern ontstaan door slechte communicatie veel misverstanden, conflicten en problemen:

 • Collega’s spreken elkaar niet aan op slechte prestaties of (wan)gedrag
 • Pestgedrag krijgt de kans de kop op te steken
 • Ander grensoverschrijdend gedrag kan onbestraft doorgaan
 • Leidinggevenden weten niet hoe ze hun instructies overbrengen op de werkvloer
 • Conflicten escaleren
 • Men heeft geen idee wat het eigen gedrag met anderen doet
 • Men geeft elkaar de schuld van dingen die fout gaan

Boze en agressieve burgers / ouders

Overheidsinstanties en onderwijsinstellingen die ik help, zijn bang voor boze en zelfs agressieve klanten / ouders. Zij willen vooral weten hoe je escalatie bij ontevreden burgers / ouders kunt voorkomen, en anders hoe je moet reageren wanneer een burger / ouder zijn emoties niet meer de baas is.

Betere communicatie

Mijn training, coaching en bemiddeling gaat altijd over communicatie: hoe zorg je ervoor dat je elkaar kunt aanspreken, goed met de burger / ouder omgaat, etc.

De grootste eye-opener die mijn opdrachtnemers hebben, is dat de ontevredenheid van burgers / ouders eigenlijk nooit aan de kwaliteit van hun medewerkers ligt. Met de inhoudelijke zaken zit het meestal wel goed. Het probleem is juist dat het te váák over de inhoud gaat, en te weinig over hoe je je werk het beste kunt doen. Collega’s wisselen te weinig ervaringen (positief of negatief) uit, tonen te weinig begrip voor elkaar als er een fout gemaakt wordt, en geven elkaar te weinig tips om het anders te doen.

Mijn diensten hebben tot gevolg dat de communicatie ingrijpend verbetert. Collega’s bejegenen elkaar opener en prettiger, waardoor interne problemen worden voorkomen. Burgers / ouders krijgen weer de aandacht die ze verdienen (en ook verwachten).

Voor uw organisatie betekent dat:

 • Veel betere interne sfeer
 • Beter en effectiever gedrag van iedereen binnen het bedrijf
 • Veel beter contact met de burger / ouder
 • Betere binding met de burger / ouder
 • Uw bedrijf krijgt door deze aanpak een beter imago

Daarom: Stuut training, coaching & bemiddeling.

Maak een afspraak

Bel (06 319 17 268) of mail mij.

Een gesprek is altijd vrijblijvend. U bent tot niets verplicht, terwijl u na het gesprek wél al een veel beter beeld van de problemen binnen uw organisatie hebt.

Laat een reactie achter