Over André Stuut

 

André Stuut

Trainer, coach, (team)bemiddelaar, gespreksbegeleider en adviseur.

André Stuut (1964) is getrouwd met Annette, samen met hun 3 kinderen wonen ze in Enkhuizen. André heeft een ruime ervaring binnen verschillende overheidsorganisaties waar hij werkzaam is geweest als leidinggevende, jurist, mediator en gespreksleider.

andre-stuut-mediator-en-gesprekspartner

Het viel André op dat voor professionals wel vakinhoudelijke bijscholing werd georganiseerd maar dat er minder aandacht was voor persoonlijke vaardigheden zoals gespreksvoering. Hij verwonderde zich. ‘Hoe lastig moet het voor professionals zijn om op twee gebieden een flinke prestatie moeten leveren zonder dat zij hierin getraind worden?’ Deze professionals zijn inhoudelijk zo goed op te hoogte waardoor zij de moeilijke zaken moeten behandelen, maar daarbij komt ook dat zij als gespreksleider het gesprek in goede banen moeten leiden en de controle moeten houden. Toen hij dit navroeg bij deze professionals hoorde hij vaak dat zij hun inhoudelijke werk heel leuk vonden, maar het contact met de burger vaak als lastig ervaren. Inwoners reageerden bijvoorbeeld heel emotioneel, stelden onverwachte vragen, gingen voor hun eigen gelijk, luisterden slecht of stelden onrealistische eisen. Het voeren van dit soort gesprekken kost veel tijd en energie.

Hoe groot is de verleiding dan om maar een mailtje te typen in plaats van het gesprek aan te gaan? Hij begreep het wel, maar vond het ook een gemiste kans. Zijn drive is om te laten zien dat je met een goed gesprek verder komt dan met formele briefwisselingen of een bezwaar- of klachtenprocedure.

Hij is zich verder gaan specialiseren in gesprekstechnieken en in gedragsherkenning en -beïnvloeding. Ook kreeg hij bij zijn werkgever de kans om de lastige gesprekken aan te gaan. Hij merkte dat het hem goed af ging én dat hij er plezier in had. Hij wilde zijn kennis en ervaringen delen met anderen. Om die reden startte hij zijn eigen onderneming waar hij nu al meer dan 10 jaar vanuit verschillende rollen anderen helpt in het voeren van lastige gesprekken, omgaan met lastig gedrag of het komen tot een gezamenlijke oplossing.

Communiceren moet je simpel houden. Betekent dit dat het dan altijd goed gaat? Zeker niet! Ook André heeft, ondanks alle ervaring en kennis, nog steeds wel eens gesprekken waarvan hij na afloop denkt ‘Dat kon beter!’. En daarmee is voor hem ook de noodzaak van dit werk bewezen. Jezelf blijven ontwikkelen en je vaardigheden op peil houden is een must voor iedereen die regelmatig ‘lastige’ gesprekken voert. En juist omdat André nog regelmatig zelf die gesprekken voert, blijft hij nauw verbonden met de praktijk.

Omdat je altijd jezelf meebrengt in het gesprek, is André groot voorstander van ‘zelfzorg’; je kunt pas goed voor de ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Dat is niet egoïstisch, maar juist heel effectief.

André is zoals hij zegt ‘een echt mensen mens’ en wil graag zijn kennis met anderen delen. Vandaar ook zijn keuze om met professionals van allerlei bestuursorganen uit diverse overheidssectoren en het sociaal domein te werken.

Stuut tcb werkt samen met de volgende trainers en coaches:

Alle trainers en coaches waarmee Stuut TCB samenwerkt komen uit de praktijk en dit maakt dat ze zelf de praktijk van de deelnemers van binnenuit kennen.

Samen met mede-eigenaar van PCML Esther Grudelbach verzorgd hij ook trainingen voor professionals werkzaam in het onderwijs, jeugdzorg en sociaal domein op het gebied van oudergesprekken en waarderende gespreksvoering.

esther_bol

Esther Grudelbach

Esther heeft ruime ervaring als manager in veranderende organisaties, waarbij sturen op houding en gedrag, omgaan met lastig gedrag en klantgericht werken centraal stonden. Van haar werk haar passie gemaakt – Esther is als professionele coach en trainer gespecialiseerd in het vergroten van communicatieve vaardigheden, assertiviteit en zelfvertrouwen bij (jong)volwassenen. www.levenderwijs.com

 

Esther is als trainer en coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation samenwerkingspartner van Stuut TCB

caroline-150x140-1632

Caroline Koetsenruijter

Caroline is gedragstrainer en expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding en mediation in het publieke domein. Zij is bijzonder goed in verbinding maken met mensen en tussen mensen. Dit levert op dat conflicten worden voorkomen en spanningen verdwijnen. Door haar ervaring en juridische achtergrond kan zij in alle overheidsdomeinen en besluitvormingsprocessen overheden bijstaan als trainer, coach en mediator.

Caroline is ook de auteur van het boek: "jij moet je bek houden" en "het agressieparadijs".

Caroline is als begeleider en adviseur bij verwaarloosde organisaties, trainer en coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation een jarenlange samenwerkingspartner van Stuut TCB

dennis-150x140-4293

Dennis de Getrouwe

Dennis is gedragstrainer, NLP coach en adviseur. Hij ondersteunt medewerkers binnen de overheid om zelfredzaam te zijn binnen de normen en doelstellingen van de organisatie. Dat doet hij door aandacht te besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat de medewerkers vanuit zijn/haar eigen kracht betekenisvol kan zijn voor zichzelf, collega en de klant.

Dennis de Getrouwe is als gedragstrainer, NLP coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation een jarenlange samenwerkingspartner van Stuut TCB

Joke Damen

Jo-Anne Damen

“Ik vind het belangrijk dat er oog is voor de menselijke factor bij organisatieveranderingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het invoeren van de “informele aanpak” of het actief toepassen van (burger-)participatie bij projecten. Ik help management en medewerkers met de vraag: “Hoe doe ik dit en wat betekent dit voor mij?”.

Mensen en organisaties meenemen in deze beweging, voorbereiden op veranderende rollen en optimaal in hun positie zetten, daar ligt mijn talent en dat geeft passie in mijn werk. Alleen als je dicht bij jezelf kunt blijven wordt contact namelijk ook echt als prettig contact ervaren, dit berust namelijk op wederkerigheid. Ik ben communicatie- en conflicthanteringstrainer, coach en conflictbemiddelaar.’