Over mij: André Stuut

André Stuut. Begeleider, adviseur, trainer, coach en (team)bemiddelaar. 

Op praktische wijze help ik medewerkers binnen de overheid en onderwijsinstellingen in hun eigen kracht te komen om effectief te communiceren. Ik doe dit door de persoonlijke benadering centraal te stellen en van daaruit de mogelijkheden en oplossingsrichtingen te verkennen. Dit versterkt de persoonlijke groei en ontwikkeling van de medewerkers. In mijn werk staat vertrouwen, praktisch, enthousiasme, passie, humor, empathie, het creëren van beweging, interactiviteit, verbinding en respect voor de mens centraal.

Duizenden medewerkers van gemeenten, provincies, ZBO’s, waterschappen, ministeries, onderwijsinstellingen en commerciële bedrijven zijn sinds 2010 door Stuut TCB getraind en of gecoacht en daardoor versterkt in hun gespreksvaardigheden.

Alle trainers en coaches waarmee Stuut TCB samenwerkt komen uit de parktijk en dit maakt dat ze zelf de praktijk van de deelnemers van binnenuit kennen.André Stuut

Stuut TCB werkt samen met de volgende trainers en coaches:

Annemiek Brandenburg

Annemiek Brandenburg is een juridisch adviseur die gaat voor de verbinding met behoud van kwaliteit in overheidsdossiers -processen. Zij is sterk analytisch en altijd gericht op het naar boven halen van de essentie. Zij geeft advies op inhoud en aanpak van (juridische) conflictsituaties maar weet ze juist ook vaak te voorkomen. Met advies, begeleiding en coaching binnen de organisatie helpt ze anderen graag hetzelfde te doen.

Annemiek is als trainer, coach en adviseur op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation samenwerkingspartner van Stuut TCB


Dennis de Getrouwe

Dennis de Getrouwe is gedragstrainer, NLP coach en adviseur. Hij ondersteunt medewerkers binnen de overheid om zelfredzaam te zijn binnen de normen en doelstellingen van de organisatie. Dat doet hij door aandacht te besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat de medewerkers vanuit zijn/haar eigen kracht betekenisvol kan zijn voor zichzelf, collega en de klant.

Dennis de Getrouwe is als gedragstrainer, NLP coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation een jarenlange samenwerkingspartner van Stuut TCB


Esther Grudelbach

Esther Grudelbach heeft ruime ervaring als manager in veranderende organisaties, waarbij sturen op houding en gedrag, omgaan met lastig gedrag en klantgericht werken centraal stonden. Van haar werk haar passie gemaakt – Esther is als professionele coach en trainer gespecialiseerd in het vergroten van communicatieve vaardigheden, assertiviteit en zelfvertrouwen bij (jong)volwassenen. www.levenderwijs.com

Esther is als trainer en coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation samenwerkingspartner van Stuut TCB


Caroline Koetsenruijter

Caroline Koetsenruijter is gedragstrainer en expert op het gebied van gedragsbeïnvloeding en mediation in het publieke domein. Zij is bijzonder goed in verbinding maken met mensen en tussen mensen. Dit levert op dat conflicten worden voorkomen en spanningen verdwijnen. Door haar ervaring en juridische achtergrond kan zij in alle overheidsdomeinen en besluitvormingsprocessen overheden bijstaan als trainer, coach en mediator.

Caroline is als begeleider en adviseur bij verwaarloosde organisaties, trainer en coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation een jarenlange samenwerkingspartner van Stuut TCB


Yvette Nass

Yvette Nass is professional in conflictbemiddeling en klachtbehandeling. Zij werkt onder ander voor het landelijk programma “Prettig Contact met de Overheid”. Zij begeleid en traint ambtenaren, zowel individueel als in teams, in het effectief omgaan met probleem- en conflictsituaties. Verbindende communicatie, persoonsgericht, oordeelsvrij luisteren en veiligheid zijn leidraad binnen haar werk. Resultaat van haar aanpak is meer grip op elk gesprek, vanuit structuur, regie, vertrouwen en autonomie.

Yvette Nass is als trainer en coach op het gebied van Communicatie, gedragsbeïnvloeding en mediation een jarenlange samenwerkingspartner van Stuut TCB


Arlette Nikken

Arlette Nikken maakt goed functionerende teams. Zij doet dit met teambegeleidings-trajecten. In een aantal bijeenkomsten met het hele team inclusief de leidinggevende werkt zij aan het oplossen van conflicten en het creëren van openheid en onderling vertrouwen. De focus tijdens deze bijeenkomsten ligt op gedrag en communicatie. Arlette heeft de voorkeur te werken met dienstverlenende en (ICT) technische bedrijven en afdelingen. Daar werken gemiddeld genomen mensen die heel goed voor anderen zorgen en minder goed voor zichzelf. www.ForceC.nl

Arlette Nikken heeft als samenwerkingspartner van Stuut TCB samen teambegeleidingstrajecten bij de overheid succesvol afgerond.