Tijdens het keukentafelgesprek Wmo praat een ambtenaar met een burger, om te bepalen welke zorg en ondersteuning de burger nodig heeft. Essentieel is dat de ambtenaar de juiste informatie achterhaalt om de juiste keuzes te maken over wat de burger nodig heeft. Om dat te doen, moet de ambtenaar een goede gespreksleider zijn.

De meeste ambtenaren zijn echter géén goede gespreksleiders, en zien daarom als een berg op tegen deze keukentafelgesprekken. Tegelijkertijd achterhalen zij niet de informatie die nodig is om Wmo-budgetten efficiënt, effectief en zinvol te besteden.

Het voeren van een goed gesprek is ook complexer dan gedacht: de problematiek is divers en vaak moeilijk zichtbaar (te maken). Mensen hebben ook moeite om ‘zomaar’ aan een onbekende of professional hun problemen te vertellen. Er is immers nog geen vertrouwensbasis.

Kortom: voor een goed keukentafelgesprek is een competente gespreksleider nodig.

Eisen aan een competente gespreksleider voor een goed keukentafelgesprek Wmo:

  • Hij is goed opgeleid en getraind in gekanteld denken en doen
  • Hij is creatief en accuraat
  • Hij moet in staat zijn de eigen kracht van de burger te mobiliseren
  • Hij moet het eigen netwerk van de burger kunnen mobiliseren
  • Hij moet kennis hebben van wetten, (gemeentelijke) regels en beschikbare voorzieningen

Gespreksleiders opleiden

Ik train gespreksleiders bij gemeenten voor het keukentafelgesprek Wmo. Mijn cursisten leren wat ze wel en niet moeten doen tijdens het gesprek. Ze leren welke houding ze moeten aannemen, hoe zij burgers activeren zo veel mogelijk zelf op te lossen, hoe zij hen het gevoel geven dat ze serieus genomen worden, hoe ze weerstand ombuigen en hoe zij regie houden.

Vaak combineren we workshops met coaching on the job, zodat zij leren tijdens echte gesprekken.

Het resultaat van de training:

Competente, goede gespreksleiders, die feilloos achterhalen wat er voor een specifieke burger met specifieke problemen nodig is vanuit de Wmo. Gespreksleiders die burgers én hun netwerk weten te motiveren en mobiliseren om op eigen kracht een deel van de problemen zelf op te lossen.

Zoekt u een training voor gespreksleiders die het keukentafelgesprek Wmo moeten voeren?

Neem dan nu contact op en maak een afspraak. Uiteraard voor een eerste, vrijblijvend gesprek.

Laat een reactie achter