Training gespreksleider

‘Je bent gespreksleider en je merkt dat de sfeer aan tafel grimmiger wordt. Wat eerst een meningsverschil lijkt, loopt uit op een conflict. Ga er maar aan staan om het tij te keren. Daar heb je vele vaardigheden voor nodig. Vaak heb je al veel vaardigheden, maar nog net niet allemaal. Tijd om je verder te bekwamen in het mooie vak van gespreksleider’.

Vind je het lastig om;

 • Uit de inhoud te blijven en je rol als gespreksleider op te pakken?
 • In gesprek te gaan als de ander maar blijft vol houden dat hij gelijk heeft?
 • Een bijeenkomst te leiden waar vele emoties spelen?
 • Een gesprek te leiden waarbij meerdere partijen aan tafel zitten?
 • Niet te sturend te zijn bij de vergadering?
 • Als verwijt wel heel erg op de hand van de ander te zitten?
 • De regie te verliezen op de bijeenkomst?

Of wellicht soortgelijke situaties? Hoe dan ook: je wilt dit niet meer, dus hoog tijd om er iets aan te doen. En wel met een training, speciaal bedoeld voor gespreksleiders die regelmatig bijeenkomsten begeleiden.

icon-lichtbulb

Voor wie is deze training?

Professionals werkzaam bij bestuursorganen van overheids-, onderwijs- en zorginstellingen: omgevingsmanagers, klachtbehandelaars, bezwaarbehandelaars,  leidinggevenden, senioren, beleidsmedewerkers, HR-consulenten, IB’rs, mentoren etc. Iedereen die vanuit zijn professionele rol met regelmaat een gesprek mag begeleiden. Enkele voorbeelden van gesprekken zijn:

 • Bijeenkomsten nieuwe Omgevingswet
 • Ambtelijk horen
 • Klachten behandelen
 • Keukentafelgesprekken
 • Vergaderingen begeleiden
 • Bewonersavonden begeleiden
 • Informeel overleg met meerdere partijen
 • Handhavingsgesprekken
 • Intervisie begeleiden
 • 10 Minutengesprekken op scholen

Geen dikke readers vol theorie in deze training, maar direct de praktijk in. Voor iedereen die bijeenkomsten begeleid en een geweldige gespreksleider wil worden.

In deze training ontdek je dat:

 • Je leert hoe je een goed gesprek voert met meerdere partijen om tafel.
 • Je weerstand leert ombuigen en hoe om te gaan met emoties.
 • Je krijgt direct toepasbare tips om te allen tijde de regie te houden.
 • Je leert van een ervaren gespreksleider, die óók weet hoe het is de regie te verliezen.
 • De training kan gecombineerd worden met coaching-on-the-job!

Na de training...

Na afloop van de training zijn deelnemers in staat om zelfstandig een gesprek op te starten en hierin de leiding te nemen. Dankzij hun kennis en vaardigheden zorgen ze als gespreksleider voor een prettige en vertrouwelijke sfeer aan tafel, een sfeer waarin alles gezegd mag worden wat er gezegd moet worden. Ze staan sterk in hun schoenen en weten het gesprek op procesniveau tot een succes te maken voor zichzelf en hun gesprekspartners!

icon-verward
icon-uitroepteken

Inhoud Training:

Dit leer je tijdens de training:

 • Jouw rol voor, tijdens en na het informeel overleg, de bijeenkomst of vergadering.
 • Hoe open je een informeel overleg, bijeenkomst of vergadering op een prettige manier?
 • Welke technieken geven een sessie energie en helpen bij het creëren van het juiste verwachtingspatroon?
 • Hoe voorkom je dat steeds dezelfde personen aan het woord zijn en elke discussie domineren?
 • Hoe verwerf je draagvlak voor een optreden als gespreksleider?
 • Hoe ga je om met weerstand en lastige situaties?
 • Welke vragen kun je stellen, wanneer vat je samen en wanneer vraag je door? En hoe doe je dat?
 • Hoe bevorder je een levendig gesprek zonder dat je de regie verliest?

Wat brengen wij mee?

Vanuit onze achtergrond als gespreksleider informele aanpak, mediator, klacht- en bezwaarbehandelaar, adviseur en teamcoach kwamen en komen we veel afwijkend gedrag tegen. Omdat we nog in de praktijk werkzaam zijn en alle afwijkende gedragingen zelf hebben meegemaakt kunnen we je verder helpen om de regie te houden, ook in lastige gesprekken. We hebben geleerd wat effectief is, en wat niet. En die kennis delen we graag met je. Praktisch en gericht op jullie werkzaamheden.

Adem in, adem uit!

In de lastige gesprekken neemt vaak de spanning in je lichaam toe. Spanning betekent een hogere ademhaling. En dat betekent dat je ratio afneemt. In the heat of the moment zijn we ons daar niet van bewust en zijn we hard aan het werk om het gesprek in goede banen te leiden.

Onze tip? Adem bewust uit. Hierdoor je zal voelen dat de spanning in je lichaam afneemt en je weer overzicht krijgt. Je overziet wat er gebeurt en weet door de training de afwijkende gedragingen effectief te beïnvloeden. Tijdens onze training leren we je meer over hoe je voor jezelf zorgt tijdens spannende gesprekken.

haal-adem

Dankzij mijn grenzen heb ik ruimte!

Wie nooit geleerd heeft om verschillende soorten gedrag te herkennen, zal soms onbedoeld een aanpak inzetten die niet effectief is. Logisch, wat je niet weet kun je niet toepassen. Wij hebben ook wel eens tegen een burger, cliënt die vanuit oprechte emotie net iets te hard en te fel zei ‘Ik ben het helemaal zat – jullie begrijpen er geen snars van!’ gezegd dat hij zijn toon moest matigen. En dat wij tijdens een gesprek met een klant die steeds net te dichtbij kwam alleen dachten ‘Hoe kom ik hier weg?’ in plaats van een grens te stellen.

Wij leren je verschillend gedrag te herkennen en effectief te beïnvloeden in het moment.

Wat brengen wij mee?

Vanuit onze achtergrond als gespreksleider informele aanpak, mediator, klacht- en bezwaarbehandelaar, adviseur en teamcoach kwamen en komen wij veel afwijkend gedrag tegen. Omdat wij nog in de praktijk werkzaam zijn en alle afwijkende gedragingen zelf hebben meegemaakt kunnen we je verder helpen om de regie te houden, ook in lastige gesprekken. We hebben geleerd wat effectief is, en wat niet. En die kennis delen we graag met je. Praktisch en gericht op jullie werkzaamheden.

‘Wat heerlijk!
Eindelijk een training die gaat over MIJ en waar ik morgen mee aan de slag kan!’

Achter onze liefde voor het vak zit het gunnen – we gunnen jullie gesprekken waarin je met minder energie, meer bereikt. Waarop je ’s avonds met een glimlach terug kunt kijken, omdat het toch maar gefixt hebt.
Wil je weten hoe anderen onze training hebben ervaren?

Anja (HRM adviseur): “Keep up the good work! Ik heb de training als zeer prettig ervaren. Verschillende praktijkvoorbeelden zijn goed binnengekomen. Coaching on the job was top! Bedankt van het voorhouden van de spiegel.”

Vincent (mentor): “Ik heb geleerd hoe ik mezelf neutraal in een gesprek kan opstellen, en het gesprek door goede vragen goed kan laten verlopen.”

Annette (jeugdconsulent): ”Het belangrijkste wat ik geleerd heb is bewustwording. Bewust zijn van je eigen gedrag en wat voor effect dat kan hebben op de ander.”

Sonja (bezwaarbehandelaar informeel overleg): “Zeer prikkelende manier van training geven. Ik ga weg met positieve bagage en ga dit zeker toepassen in de praktijk!”

Hellen (Wmo consulent): “Veel praktische tips; echt een handleiding om in conflictsituaties een gesprek in goede banen te leiden.”

Paul (handhaver): “Ik heb nu meer inzicht in mezelf, en ga nog bewuster met communicatie om.”

Bas (beleidsmedewerker): “Ik heb geleerd oorlogsvrij te communiceren en concreet te zijn in het benoemen van gedrag.”

Jan (klachtbehandelaar): “Ik ben nog enthousiaster geworden over de rol van gespreksleider. Ik krijg er energie van. Dankzij dit traject heb ik extra tools gekregen plus bewustwording van mijn eigen valkuilen om hier nog sterker in te worden en er nog meer plezier in te hebben.”

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt en doe je mee? We maken graag kennis met je en zijn benieuwd naar hoe wij van toegevoegde waarde kunnen zijn!

Kies je voor Stuut TCB, dan kies je voor: 

icon-praktijkgericht

Praktijkgericht

Wie zit er te wachten op een lang theoretisch verhaal van een trainer die al lange tijd niet meer ‘met de voeten in de klei’ heeft gestaan? Waarna je je hele manier van gesprekken moet aanpassen zodat het past binnen het ‘format’ van het trainingsbureau? Jij vast niet!

We werken met jullie praktijkvoorbeelden en delen kennis waarvan wij weten dat ze in de praktijk werken en die je gemakkelijk eigen kunt maken.

icon-interactief

Interactief

We horen vaak dat de tijd voorbij is gevlogen en dat is precies wat we graag willen. Het betekent dat je prettig hebt gewerkt en onze training al je focus had.

icon-laagdrempelig

Laagdrempelig

Niemand wil voor de groep staan en ‘afgaan’ (zo zien wij het niet, maar zo voelt het soms wel). Wij creëren een sfeer waar het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Het is en blijft een vaardighedentraining; het gaat over leren en doen, maar wel op de manier die voor jou fijn is. Bij ons moet niks en we vragen je niet over je eigen grens heen te gaan.

icon-direct-toepasbaar

Direct toepasbaar

‘Ik heb de vaardigheden de volgende dag gelijk ingezet en ik was aangenaam verrast over het effect!’. Dat is wat we je gunnen! Je besteedt tijd en energie in het volgen van een training, dan is het ook de bedoeling dat je er echt iets aan hebt in de praktijk. We maken het programma zo dat het voor iedereen mogelijk is om het snel succesvol toe te passen.

Ja, ik wil met jullie aan de slag!

Wij komen graag vrijblijvend met je in contact. We willen weten wat jou en jouw team bezighoudt, wat de training jullie moet opleveren en vervolgens vertellen wij op welke manier we van toegevoegde waarde zijn.

Download gratis boek

Je bent gespreksleider, maar je hebt helemáál niet het gevoel dat je ‘leidt’?

 

Versterk je gespreksvaardigheden met:

​ “Help! Het gesprek loopt bij me weg…”

PS: Wie werkzaam is bij de overheid heeft recht op een veilige werkplek zonder agressie. Het creëren van een sociaal veilig werkklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te kunnen leren, maar ook omdat het moet. Zorgen voor de sociale veiligheid van medewerkers is namelijk wettelijk verplicht.

Zo schrijven de Arbowet en de cao’s voor het onderwijs voor dat de werkgever verplicht is een beleid te voeren. Dit moet gericht zijn op de bescherming van medewerkers tegen onder andere seksuele intimidatie, agressie en geweld en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Wil jij ook jouw medewerkers beschermen tegen ongewenst gedrag van anderen? Zo ja, neem dan contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.