Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over de trainingen van Stuut TCB

Wij krijgen vaak vragen over coaching, training en de trajecten die wij aanbied bij Stuut TCB. De antwoorden proberen wij zoveel mogelijk op deze pagina te beantwoorden.

Ik heb al eerder iets met gespreksvaardigheden gedaan, leer ik bij jullie nog wel iets nieuws?

We trainen groepen die meestal gevarieerd zijn qua samenstelling. Mensen die kort of juist al langer aan het werk zijn en mensen met meer of minder ervaring. Juist die mix maakt het voor de meesten prettig om deel te nemen en iedereen leert er iets van. Soms is het een herhaling, soms groeit je zelfvertrouwen omdat je tijdens de training ‘de puntjes op de i’ hebt gezet en nu nog sterker bent in het voeren van (lastige) gesprekken. En soms leer je volledig nieuwe dingen.

In coronatijd trainen, is dat mogelijk en hoe gaat dat?

We volgen voortdurend de laatste ontwikkelingen en regels rondom COVID-19 en laten ons hierin ook adviseren door de brancheorganisatie. Wanneer we trainen op locatie, houden we ons uiteraard aan de RIVM-richtlijnen. Wanneer de regels veranderen, kunnen wij waar nodig snel omschakelen van trainen op locatie naar online trainen zodat niemand hoeft stil te staan in zijn of haar ontwikkeling.

Ik wil als enige van mijn team een training bij jullie volgen, wat kunnen jullie voor mij betekenen?

We adviseren je om je wens voor te leggen aan je leidinggevende, opleidingscoördinator, de academie, etc. en om te kijken wat er mogelijk is. Wellicht zijn er in de eigen organisatie collega’s met wie je een groep kunt vormen en zo online of op locatie een workshop of training kunt volgen. Lukt dit niet? Dan kunnen we je ook een individueel maatwerktraject aanbieden. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen, dan bespreken we jouw leer- en ontwikkelwens en doen we je een voorstel op maat.

Wat is het verschil tussen ‘Waarderend onderzoeken’ en ‘Waarderende gespreksvoering’?

Waarderend onderzoek, of Appreciative Inquiry is een krachtig instrument waarmee positieve verandering teweeggebracht kan worden. De kern is het stellen van kritische vragen waardoor je meer inzicht kunt krijgen in bepaalde situaties. We gaan de antwoorden op deze vragen met elkaar bespreken. De vraag “Wat gaat er goed?”, is het uitgangspunt van Waarderend onderzoeken.

Waarderende gespreksvoering leert je vooral hoe je de gesprekken op een waarderende wijze kunt voeren. Het gaat verder dan alleen maar kritische of waarderende vragen stellen. Waarderende gespreksvoering is gebaseerd op de ontwikkelbenadering. Hierbij staat niet het probleem, het dilemma of hiaat centraal, maar je richt je vooral op wat er al goed werkt en waar je naartoe wilt.

Waarderende gespreksvoering richt zich op kwaliteiten en krachten van eenieder. Het is een manier van gespreksvoering die verbindt, verdiept en verruimt om vanuit een gezamenlijk en breed referentiekader, te komen tot een gedeelde aanpak. Je leert vragen te stellen die ertoe doen en je leert je soepel te bewegen tussen 'bovenstroom' en 'onderstroom'. En het gaat verder dan alleen vragen leren stellen. Je leert ook hoe je het beste kunt luisteren en reageren. Hoe je weerstand bij de ander en jezelf kunt ombuigen en op welk communicatieniveau jij communiceert en op welk niveau de ander dat doet. Verder is zelfmanagement een vast onderdeel van onze training. Onze overtuiging is dat als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet goed voor de ander zorgen.

Wij willen de beoordelingsgesprekken afschaffen en hebben gehoord dat de training ‘Waarderende gespreksvoering’ kan helpen om andere gesprekken met het personeel op een effectieve manier te voeren. Hoe zit dit?FAQ

Klopt, wij hebben een training ontworpen voor de nieuwe personeelsgesprekken zoals een planningsgesprek, voortgangsgesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, ontwikkelgesprek etc. Als organisatie kun je de medewerkers de gelegenheid geven om zich te bekwamen in de nieuwe personeelsgesprekken.

De training die wij hebben ontworpen is gebaseerd op de ontwikkelbenadering, waarbij niet het probleem, de knelpunten en hiaten het vertrekpunt vormen, maar waarbij je je vooral richt op wat wel werkt en waar je naartoe wilt. De training ‘Waarderende gespreksvoering’ richt zich op kwaliteiten en krachten van medewerkers en managers om vanuit een gedeeld perspectief samen te leren en gewenste doelen te realiseren. Niemand heeft daarbij het monopolie op de waarheid.  Een meervoudige waarheid en het denken in mogelijkheden is het uitgangspunt.

Het lijkt wel alsof alle burgers en cliënten als ‘lastig’ worden bestempeld, zo ervaar ik dat helemaal niet. Hoe ervaren jullie dit?

Gelukkig, we ervaren dit zelf ook niet! We merken wel een verandering in de wijze waarop burgers en cliënten zich opstellen richting professionals die bij de overheid en zorginstellingen werken. Burgers en cliënten weten goed wat ze willen, zijn mondig en nemen jouw professionaliteit niet zomaar aan. Dat vraagt om sterke gespreksvaardigheden en daar helpen we je graag bij. Juist omdat het samenwerken met burgers en cliënten zo belangrijk is. Het is in ieders voordeel dat de samenwerking tussen de overheid professional en de burger zo optimaal mogelijk verloopt, daarom coachen wij jou daar graag in.

Bieden jullie ook online trainingen en workshops aan?

Jazeker, dat doen wij! In 2020 hebben wij ons verdiept in hoe wij een online training kunnen aanbieden op zo’n manier dat het de training op locatie met de daarbij horende interactie, variatie en rendement zo goed als mogelijk benadert. En dat is ons gelukt! Een deel van ons aanbod is nu structureel online beschikbaar en te volgen als korte workshops van een dagdeel waarin een specifiek thema wordt behandeld. Mocht een thema ontbreken neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken.

Soms heb ik na afloop van de training nog een vraag, kan ik die dan stellen?

Altijd doen! Voor alle deelnemers van onze trainingen en workshops geldt: je ontvangt van ons ‘nazorg’. Dat houdt in dat wanneer jij een vraag hebt of ons een situatie wilt voorleggen, je altijd contact met ons op mag nemen. Dat kan via e-mail, WhatsApp, telefonisch en we kunnen ook videobellen als je dat fijner vindt. Wij denken dan graag met je mee. We vinden het altijd fijn als oud deelnemers van de mogelijkheid gebruik maken, dat betekent dat het onderwerp van de training nog steeds actueel is! Wanneer je vraag heel uitgebreid is of wanneer je ons regelmatig een vraag voorlegt, komen we in overleg tot een passende afspraak. 

Kunnen jullie een programma maken als ik met mijn team aan de slag wil en al goed weet wat er nodig?

Heel fijn dat je al weet wat er nodig is! We houden altijd een intake met de opdrachtgever en/of een afvaardiging van het team, zodat wij jullie behoeften kunnen ophalen en de wensen kunnen doornemen. Desgewenst maken we dan een maatwerkprogramma dat van toegevoegde waarde is voor jouw team. Soms combineren we onderdelen uit bestaande programma’s, soms voegen we nieuwe elementen toe en soms ligt de focus bijvoorbeeld minder op gesprekken met burgers en cliënten maar meer op de samenwerking binnen het team. Net wat aansluit op jullie wensen.

Wat als ik de training die ik zoek er niet tussen zie staan, wat is er dan mogelijk?

Dat is voor ons geen probleem! Vertel ons wat je zoekt en wij vertellen je of we dat kunnen bieden. We hebben een uitgebreid netwerk aan goede trainers. Kunnen wij zelf geen invulling geven aan jouw vraag? Dan kunnen we je vrijblijvend in contact brengen met een collega die dat wel kan.

Wat is de investering voor een training bij jullie?

Dat hangt af van de opdracht. We hanteren een tarief per dag(deel) en voor maatwerkopdrachten hebben wij een uurtarief. Wil je daar meer over weten? Dan maken we graag een belafspraak. Je ontvangt van ons altijd een voorstel waarin de investering en het programma helder staan beschreven.

En werken jullie ook vrijgesteld van BTW?

Nee, vanuit Stuut TCB is dit niet mogelijk, wel vanuit ons andere bedrijf ‘PCML’. Interesse? Vraag dan naar de mogelijkheden.

Werken jullie in heel Nederland?

We werken door heel Nederland, maar omdat wij gevestigd zijn in Noord-Holland moet de reistijd en duur van de opdracht wel in verhouding tot elkaar staan. We kunnen door ons online aanbod ook altijd online trainen, het is ook mogelijk om dit te combineren met een training op locatie. Daar komen we eigenlijk altijd wel uit.

Voor welke doelgroep is jullie trainingsaanbod geschikt?

Wij werken voor en met professionals van diverse bestuursorganen die bij diverse overheidssectoren en in die het sociale domein werken. Soms trainen we met een heel team van een organisatie en soms mogen medewerkers zich per persoon inschrijven voor de training. En we werken soms enkel met een specifieke doelgroep – bijvoorbeeld gebiedsbeheerders, juristen, klachtbehandelaars of managers.
Iedere doelgroep heeft specifieke aandachtspunten of kenmerken die wij in de voorbereiding uitvragen en vervolgens verwerken in het programma.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Stuur ons dan een bericht met je vraag en wij zullen deze zo snel mogelijk persoonlijk aan je beantwoorden.

Trainingen op maat

Duizenden medewerkers van overheidsinstanties en onderwijsinstellingen zijn vanaf 2010 door Stuut TCB getraind, gecoacht en begeleid in het versterken van hun gespreks- en vraagtechnieken.

training_mediationvaardigheden

Training - Mediationvaardigheden

Misschien heb je net je opleiding afgerond en heb je je eerste, echte job bij een gemeente, waterschap of samenwerkingsverband. Of werk je al jarenlang bij de overheid en heb je al veel gezien en meegemaakt. We zien dat veel professionals steeds vaker te maken krijgen met heftige meningsverschillen die zelfs tot conflictsituaties kunnen leiden. In je dagelijkse contacten ontmoet je burgers en cliënten die zich niet gezien en gehoord voelen door de overheid. Deze mensen worden steeds mondiger en eisen een steeds snellere en betere dienstverlening. Veel van dit soort gesprekken gaan goed, maar er zijn ook gesprekken die bij je weglopen.

training_waarderend-in-gesprek

Training - Waarderend in gesprek

‘Waarderend in Gesprek’ is niet zomaar een training in gesprekstechnieken, deze training gaat een stap verder. Wij leren je hoe je vragen stelt waarvan je wellicht dacht dat je die niet zou durven of kunnen stellen. De vraag achter de vraag om het onderliggend probleem te vinden. En je leert op een ontspannen wijze tot de kern te komen.

‘Waarderend in Gesprek’ is een waardevolle aanvulling voor iedereen die al eerder meedeed aan de training ‘Mediationvaardigheden’ of wie vanuit eerdere opleidingen al veel basiskennis heeft over gespreksvoering en hierin graag meer verdieping wil.

Opdrachtgevers: