Een goed gesprek, deel 1: de introductie (kop)

gespreksonderdelen-koprompstaartElk goed gesprek bestaat uit een kop, romp en staart. Deze 3 gespreksonderdelen behandel ik in mijn komende vlogs, met onmisbare tips voor iedere gespreksleider. En we beginnen meteen! Hieronder kun je deel 1 bekijken, over de kop van het gesprek: de introductie. (62 seconden)

Liever lezen? Scroll dan door!

De kop van elk gesprek: een goede introductie

Een goed gesprek begint met een goede introductie, bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Als gespreksleider heet je iedereen welkom
  • Aangeven wat het doel is van het (informele) gesprek, en checken of de anderen zich kunnen vinden in dat doel
  • Aangeven wat jouw rol als gespreksleider is
  • Procedure c.q. werkwijze benoemen
  • Spelregels noemen: hoe gaan we met elkaar om?
  • Noemen hoe lang het gesprek duurt
  • Agenda bekendmaken
  • Een voorstelronde waarin alle aanwezigen aan bod komen

Voorbeeld van een goede gespreksintroductie

“Goedemorgen!

Fijn dat u er allemaal bent. Mijn naam is ……………….., en mijn rol is dit gesprek te leiden. Ik ben niet bij de besluitvorming betrokken en zal me dan ook niet met de inhoud van het geschil bezig houden, maar alleen met het proces.

Het doel van dit gesprek is om samen te bespreken wat er aan de hand is en wat de beste aanpak daarvoor is.

We hebben een half uur voor dit gesprek. Hoe is mijn aanpak: ik ga zo beginnen met een voorstelronde en daarna krijgt u beiden de gelegenheid om uw verhaal te doen. Om goed naar elkaar te kunnen luisteren vraag ik u eenieder uit te laten praten. Daarna krijgt u de gelegenheid om zelf uw verhaal te doen en eventueel vragen te stellen.

Heeft u nog vragen tot zover?

Dan gaan we naar de voorstelronde. Voor mij zit mevrouw……..”

En na de voorstelronde ga je over naar de romp van het gesprek. Daarover de volgende keer meer!