• Duizenden medewerkers van gemeenten, provincies, ZBO’s, waterschappen, ministeries, onderwijsinstellingen en commerciële bedrijven zijn sinds 2010 door Stuut TCB getraind en of gecoacht en daardoor versterkt in hun gespreksvaardigheden. Alle trainers en coaches waarmee Stuut TCB samenwerkt komen uit de parktijk en dit maakt dat ze zelf de praktijk van de deelnemers van binnenuit kennen.